Vilkår og Betingelser

Generelt

Indledning

Betingelser og vilkår for brug af tjenester hos Ekstra Bladet Spil. Sidst opdateret 1. januar 2018. 

Nedenstående generelle vilkår gælder for spillere, der opretter en spillekonto på Ekstra Bladet Spil (som defineret nedenfor), og/eller ønsker at deltage i spil via Ekstra Bladet Spil. Disse betingelser og vilkår udgør en bindende aftale mellem spiller og Ekstra Bladet Spil.

Ekstra Bladet Spil forbeholder sig til enhver tid og uden forudgående varsel ret til at ændre nedenstående betingelser og vilkår. Såfremt der foretages ændringer, der er bebyrdende for spilleren, vil disse blive varslet over for spilleren (enten ved e-mail eller ved information herom næste gang spilleren tilgår Ekstra Bladet Spil efter ændringernes foretagelse) og ændringerne vil træde i kraft med min. 1 måneds varsel. Hvis spilleren ikke kan acceptere de pågældende ændringer, må spilleren ophøre med at anvende Ekstra Bladet Spil. Nederst i betingelser og vilkår noteres dato for seneste opdatering.

Ekstra Bladet Spil er ejet af Ekstra Bladet A/S, Rådhuspladsen 37, 1550 København V., Danmark, CVR nummer 33962886. For mere information se venligst www.ekstrabladet.dk.

 

Lovgivning

Ekstra Bladet Spils betingelser reguleres af den danske spillelovgivning, og spiller er uigenkaldeligt underlagt denne lovgivning. Ekstra Bladet Spil opererer i Danmark med licens udstedt af Spillemyndigheden i Danmark af den 15. december 2016. Spillemyndigheden er ansvarlig for kontrol og udstedelse af licenser til spil i Danmark og er en selvstændig instans under Skat. Spillemyndigheden varetager al kontrol relateret til spil i Danmark. Ekstra Bladet Spil har licens til at udbyde spil i Danmark.

 

Definitioner

Ekstra Bladet Spil: Ekstra Bladet A/S onlinespil på alle platforme; i øjeblikket www.ekstrabladetcasino.dk.

Ekstra Bladet A/S: Ekstra Bladet Spil som ejer og driver Ekstra Bladet Spil.

Spiller: En fysisk person som registrerer sig med nem-id og cpr.nr. og indbetaler på spillekonto på ekstrabladetcasino.dk.

Spillekonto: Spillers personlige profil og konto på ekstrabladetcasino.dk.

Kampagne: Særligt tilbud på ekstrabladetcasino.dk, hvor spiller deltager i spil på nærmere beskrevne vilkår. Kampagner vil typisk være tidsbegrænsede inden for en given periode eller rettet mod udvalgte segmenter, som f.eks. førstegangsspillere.

Bonus: Et tillæg til spillers egen indsats. Bonus vil typisk have form af ekstra spil eller beløb til brug på ekstrabladetcasino.dk. Særlige regler gælder for bonusspil og vil fremgå i forbindelse med anvendelsen.

Bonuskonto: Den konto, hvor spiller kan se status over opnået bonus. Bonuskontoen kan ikke udbetales til bankkonto, men udelukkende anvendes på ekstrabladetcasino.dk efter de oplyste vilkår.

Ekstra Bladet Spil Kundeservice e-mail: support@ekstrabladetspil.dk.

 

Betingelser og vilkår

Disse betingelser og vilkår træder i kraft, så snart spiller afkrydser, at spiller godkender betingelser og vilkår når spiller opretter en spillekonto samt hver gang spiller senere logger på webstedet eller spillekontoen. Afkrydsning og senere brug af webstedet er en accept af, at spiller har læst disse betingelser og vilkår samt accepterer dem i sin helhed.

Spiller skal læse alle disse betingelser og vilkår grundigt igennem, inden spiller krydser af i "Jeg godkender vilkår og betingelser". Hvis spiller ikke er enig i disse vilkår og betingelser, må spiller ikke benytte eller fortsætte med at benytte webstedet.

Spiller forstår og accepterer fuldt ud, at spiller er bundet af disse betingelser og vilkår, som til enhver tid ændret af Ekstra Bladet Spil.

Ekstra Bladet Spil forbeholder sig ret til enhver tid at ændre disse betingelser og vilkår og dermed ændre denne aftale mellem spiller og Ekstra Bladet Spil.

Sådanne ændringer træder i kraft, så snart de er slået op på webstedet. Det er alene dit ansvar at gennemgå denne aftale sammen med de særlige regler for de spil, spiller vælger at deltage i, så spiller er opdateret om alle ændringer, hver gang spiller spiller. Spiller kan let se, om disse betingelser og vilkår er ændret, ved at se på versionsnummeret og datoen for de aktuelle betingelser og vilkår på denne side.

Regler for og forklaringer om deltagelse i spil, vedligeholdelse af spillers spillekonto hos Ekstra Bladet Spil, fortrolighedspolitik og andre vigtige oplysninger findes via særskilte links på webstedet og udgør en integreret del af disse vilkår og betingelser.

 

Identitet, spillekonto og adgangskode

Registrering som spiller hos Ekstra Bladet Spil kan kun foretages af en person, som:

 • Er fyldt 18 år
 • Ikke er erklæret personligt konkurs
 • Ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål
 • Har en fysisk postadresse
 • Er dansk statsborger
 • Har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer

En spiller skal handle alene på egne vegne og for egne midler.

Spiller er forpligtet til straks at informere Ekstra Bladet Spil, såfremt et eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

Ekstra Bladet Spil tillader ikke ansatte i Ekstra Bladet A/S at spille på Ekstra Bladet Spil. Vejledning for Ekstra Bladet A/S’ medarbejdere findes på intranettet. Har spiller allerede en Ekstra Bladet Spil-spillekonto ved spillers ansættelse i Ekstra Bladet A/S, skal denne sættes i bero. Kontakt Ekstra Bladet Spil Kundeservice for yderligere vejledning.

Registrering som spiller hos Ekstra Bladet Spil sker ved oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn, adresse og CPR-nummer eller anden lignende oplysninger, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer. Brug af postboks-adresse er ikke gyldigt. Ved hvert log-in på spillekontoen via Ekstra Bladet Spil skal der anvendes NemID.

Det er spillers eget ansvar, at samtlige oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte.

Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spiller har afgivet i forbindelse med registreringen på Ekstra Bladet Spil, herunder ændring af spillers adresse m.v., er spiller forpligtet til at opdatere sine oplysninger via Ekstra Bladet Spil eller ved at kontakte vores Kundeservice.

Ekstra Bladet Spil validerer CPR-numre i CPR-registret. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem spillers afgivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, kan spillekontoen sættes til at være midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er afklaret. Når en spillekonto er midlertidig, fastsættes et maksimum for overførsler til spillekontoen på 10.000 kr. Der kan ikke udbetales penge fra en midlertidig spillekonto. Udbetaling kan ikke ske, før validering af spillers oplysninger er foretaget. Validering af spillers identitet skal jævnfør lovgivningen foretages indenfor 30 dage. Er validering ufuldstændig bliver kontoen lukket. Ved lukning af spillekonto, kan spiller udelukkende få den resterende del af overførte beløb tilbage, efter at kopi af ID samt betalingskort er fremsendt. Dette kræves for at forebygge svig af spillerens betalingskort samt overholdelse af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Spillerens eventuelle gevinster kan ikke udbetales, og tilfalder Ekstra Bladet Spil.

Ekstra Bladet Spil forbeholder sig ret til at korrigere de af spiller angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spiller angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

Spiller er forpligtet til at opbevare og anvende sit brugernavn og sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde således, at andre ikke får kendskab til eller kan anvende spillers brugernavn og personlige adgangskode.

Spiller er forpligtet til straks at underrette Ekstra Bladet Spil, hvis spiller opdager eller får mistanke om, at andre misbruger spillers spillekonto.

Ekstra Bladet Spil forbeholder sig ret til - hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn - til enhver tid at spærre spillers spillekonto på Ekstra Bladet Spil.

Hvis spiller åbner eller forsøger at åbne mere end én spillekonto, uanset årsagen dertil, kan Ekstra Bladet Spil spærre eller lukke en eller flere af spillere konti efter eget valg. Hvis Ekstra Bladet Spil beslutter at lade en spillekonto stå åben, vil det være den første spillekonto, som spiller åbnede hos Ekstra Bladet Spil, og som eventuelt resterende indbetalinger overføres til. Ekstra Bladet Spil fratrækker et administrationsgebyr på 10 % (minimum DKK 300) for hver spillekonto, spiller har åbnet, samt eventuelt andre relevante fradrag i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser.

 

Spillekonto

For at kunne deltage i et spil om rigtige penge skal spiller først oprette en spillekonto hos Ekstra Bladet Spil samt sætte penge ind på spillekontoen.

Når spiller har accepteret vilkår og betingelser og registreret sig i overensstemmelse hermed, giver Ekstra Bladet Spil adgang til en spillekonto for spiller.

Spillekontoen er personlig. Spiller deltager i spillene som privatperson og udelukkende med fritids- og underholdningsmæssigt formål.

Spiller må kun have én spillekonto på dette websted. Hvis spiller forsøger at åbne mere end én spillekonto, kan alle de konti, spiller forsøger at åbne, blive spærret eller lukket. Hvis spiller opdager, at spiller har mere end én spillekonto under forskellige navne, skal spiller omgående underrette Ekstra Bladet Spil.

Spiller anmoder om at åbne en spillekonto ved at udfylde registreringsformularen og sende den til Ekstra Bladet Spil online. Ekstra Bladet Spil forbeholder sig ret til at nægte at åbne en spillekonto.

Spiller skal indtaste alle de obligatoriske oplysninger, spiller bliver bedt om, på registreringsformularen og bekræfte de registrerede oplysninger med en digital signatur (som f.eks. nem-ID), hver gang spiller logger på spiller spillekonto. Især skal navn, adresse, CPR-nr. og andre kontaktoplysninger som e-mailadresse, bopæl og relevante betalingsoplysninger samt beregnet omfang af spiller deltagelse i spil være sande og korrekte.

Det er alene spillers ansvar at sikre, at de oplysninger, spiller afgiver, er sande, fuldstændige og korrekte, og spiller erklærer hermed over for Ekstra Bladet Spil, at de afgivne oplysninger er sande, fuldstændige og korrekte. Spiller gøres opmærksom på, at Ekstra Bladet Spil enten ved egen foranstaltning eller via tredjemand foretager kontrol af de spillere, som åbner en spillekonto. Spiller kan blive bedt om at fremsende yderligere dokumenter til Ekstra Bladet Spil som f.eks. kørekort og/eller pas, så denne kan kontrollere spillere spillekontooplysninger. Spiller spillekonto kan spærres eller lukkes, hvis spiller ikke afgiver de ønskede oplysninger eller dokumenter eller hvis spiller afgiver forkerte eller vildledende oplysninger eller dokumenter. Endvidere bekræfter operatøren at spiller ikke er registreret hos Spillemyndighedens selvudelukkelsesregister (ROFUS) og gemmer disse oplysninger.

Det er alene spillers ansvar at sikre, at spillers loginoplysninger opbevares sikkert. Spiller må ikke videregive spillers loginoplysninger til andre. Ekstra Bladet Spil er ikke ansvarlig for misbrug af spiller spillekonto af tredjemand, hvis spiller har delt spillere personlige oplysninger med andre bevidst, ubevidst eller ved et uheld.

Det er ikke muligt at overføre penge mellem konti.

 

Immaterielle rettigheder

Spiller anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til materiale eller indhold, der leveres som en del af spilydelserne fra Ekstra Bladet Spil, til enhver tid tilhører Ekstra Bladet A/S eller vores licensgivere. Spiller må kun bruge dette materiale i det omfang, som vi eller vores licensgivere udtrykkeligt har givet tilladelse til, eller i det omfang, lovgivningen tillader det.

Spiller anerkender, at det materiale og indhold, der findes på Ekstra Bladet Spil, kun er til spillers personlige, ikke-kommercielle brug, og at spiller kun må downloade sådant materiale og indhold til én harddisk til det angivne formål. Al anden brug af sådant materiale og indhold er strengt forbudt. Spiller indvilger i ikke at kopiere, reproducere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere, kommercielt udnytte, ændre eller fremstille programkoder, tekniske løsninger, logoer, afledte produkter af sådant materiale og indhold m.v. (og i ikke at hjælpe eller bistå tredjemand hermed).

Brug af Ekstra Bladet Spil, samt andre lignende mærker og logoer tillades ikke til erhvervsmæssig brug uden forudgående skriftlig aftale med Ekstra Bladet A/S.

 

Overholdelse af dansk spillovgivning

Ekstra Bladet Spil må kun anvendes på lovlig vis til lovlige formål. Spiller indvilger i at overholde gældende lovgivning og regler vedrørende spil på eller via Ekstra Bladet Spil.

Spiller erklærer:

 • At ingen af de penge, som spiller indbetaler på spillers spillekonto, er ulovlige og stammer navnlig ikke fra ulovlige aktiviteter eller en ulovlig kilde.
 • At spiller ikke benytter webstedet til ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.
 • At spiller ved, at spiller ved at deltage i spillene har en risiko for at miste de penge, spiller har indbetalt på spiller spillekonto.
 • At spiller må ikke være involveret i nogen form for svigagtig, aftalt eller anden ulovlig aktivitet på spillere eller tredjemands vegne ved deltagelse i spillene, og spiller må ikke gøre brug af softwareunderstøttede metoder eller teknik eller hardwareudstyr i spiller deltagelse i spillene.
 • At spiller kun anvender kreditkort eller et andet finansielt instrument, som er gyldigt og lovligt tilhører spiller.

Ekstra Bladet Spil forbeholder sig hermed ret til at annullere eller lukke spillers spillekonto eller annullere spiller deltagelse i et spil i tilfælde af ovenstående adfærd.

 

Begrænsning af ansvar

Spiller er indforstået med, at Ekstra Bladet Spil benyttes på eget ansvar.

Ekstra Bladet Spil kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade eller tab som følge af, eller på nogen måde i forbindelse med, spil på Ekstra Bladet Spil, direkte eller indirekte, herunder - men ikke begrænset til -skade, driftstab, økonomiske tab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger eller eventuelle andre økonomiske tab eller driftstab (heller ikke selv om vi er blevet underrettet af spiller om muligheden for sådant tab eller skade).

Hvis spilleren har handlet svigagtigt eller forsætligt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter betalingstjenestelovens § 59, hæfter spilleren for det fulde tab.

Hvis spilleren har oplyst kodeordet til tredjemand, og hvis spilleren derved indså eller burde indse, at dette ville medføre risiko for uberettiget brug, hæfter spilleren ligeledes for det fulde tab.

Hvis kodeordet er blevet brugt i forbindelse med den uberettiget brug, hæfter spilleren med op til kr. 1.100 af tabet.

Hvis spilleren ikke har reageret rettidigt efter at have opdaget, at spillerens kodeord er kommet til tredjemands kendskab, hvis spilleren har overdraget vedkommendes kodeord til tredjemand, eller hvis spilleren på grov uansvarlig vis har været skyld i den uberettigede brug, hæfter spilleren med op til kr. 8.000 af tabet. Intet i disse Betingelser og vilkår udelukker eller begrænser Ekstra Bladet Spil's ansvar i øvrigt i tilfælde af dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed fra Ekstra Bladet Spil's side eller fra vores ansatte,agenter eller medarbejdere.

 

Skadesløsholdelse

Spiller indvilger i på anfordring at holde Ekstra Bladet Spil, Ekstra Bladet A/S, ledelsen, bestyrelsen, medarbejdere, agenter og leverandører skadesløse for eventuelle krav, erstatningskrav, skader, tab, omkostninger, inklusive advokatsalærer, som måtte fremsættes eller opstå som følge af en hvilken som helst form for misligholdelse af disse betingelser fra spillers side eller andre erstatningskrav, som skyldes spillers brug af Ekstra Bladet Spil, eller som skyldes, at en anden person har fået adgang til Ekstra Bladet Spil ved at bruge spillers brugeridentifikation, idet betalingstjenestelovens regler om dækning af tab for andres uberettigede brug af spillekontoen, finder anvendelse. Som udgangspunkt dækker Ekstra Bladet Spil således tab som følge af en sådan brug. Ved mistanke om andre personers adgang til spillers Ekstra Bladet Spil-spillekonto er spiller forpligtet til at ændre adgangskode hurtigst muligt og herefter rette henvendelse til Ekstra Bladet Spil Kundeservice.

 

Regler for brug af chatten

Ekstra Bladet Spil ønsker, at det skal være hyggeligt og sjovt at spille Live Casino, og vi opfordrer derfor alle vores spillere til at holde en behagelig tone i chatten. Undgå at bringe emner op, som kan virke stødende på andre mennesker.

Vi tolerer ikke vulgært og upassende sprogbrug, hverken over for værten eller andre medspillere i chatten. Spiller må ikke chikanere, bagvaske eller misbruge andre chattere. Spiller må ikke lave race, seksuelle eller etnisk kommentarer af nogen art.

Det er ikke tilladt at oplyse personlige informationer i chatten eller drive markedsføring via chatten. Flooding af chatten er ligeledes heller ikke tilladt.

Værten i spillene kan til enhver tid blokere en spillers chatfunktion, hvis han/hun ikke overholder de beskrevne regler for brugen af chat.

Hvis spiller oplever, at medspillere ikke overholder reglerne, kan spiller til hver en tid sende en mail på support@ekstrabladetspil.dk.

Læs yderligere om spillereglerne under hjælpefunktionen i hvert spil.

 

Ind- og udbetaling

Ekstra Bladet Spil er ikke i stand til at udbetale direkte til Visa / MasterCard, men kun til spillers NemKonto.

Ekstra Bladet Spil kan anmode om identifikationsdokumenter, såsom pas, godkendt officiel regning eller kontoudtog fra bankkonto, for alle udbetalinger.

Spiller skal overføre penge fra eget kreditkort eller anden elektronisk pengeoverførsel til sin spillekonto, før det er muligt at købe spil via Ekstra Bladet Spil.

Af Ekstra Bladet Spil fremgår det, hvorledes der overføres penge til spillekontoen, og hvordan man spiller Ekstra Bladet Spil internet- og mobilspil.

Ekstra Bladet Spil yder ingen kredit for brug af tjenesten på Ekstra Bladet Spil og accepterer ikke kontante betalinger.

Det er ikke muligt at foretage køb af andre varer end internetspil ved brug af indeståendet på spillekontoen.

Spiller er ansvarlig for at kontrollere, at debiteringer og krediteringer på spillekontoen er foretaget korrekt.

Udbetalinger og indbetalinger kan ses på spillekontoen i en periode på 1 år, efter at seneste posteringer har fundet sted. Spiller skal ved uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter posteringen - meddele dette til Ekstra Bladet Spil pr. post eller e-mail. Undlader spiller dette, fortaber han/hun retten til at gøre eventuelle krav gældende over for Ekstra Bladet Spil.

Overførsel mellem spillers bankkonto og spillekontoen, eksempelvis ved brug af betalingskort eller via bankoverførsel kan af Ekstra Bladet Spil pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af Ekstra Bladet Spil.

Gevinsten vil være til rådighed på spillers spillekonto hurtigst muligt efter spillets afslutning, se i øvrigt spillereglerne for de enkelte spil.

Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers spillekonto eller bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler m.v. fra spillers side, er Ekstra Bladet Spil berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spillekontoen.

Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører Ekstra Bladet Spil omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder Ekstra Bladet Spil sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillers spillekonto.

Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillers spillekonto, er Ekstra Bladet Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillers overførsel af penge til spillekontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spillekontoen.

 

Maksimal og minimal udbetaling per dag

Ekstra Bladet Spil udfører yderligere kontrol vedrørende udbetalinger ud over 5.000 kr. Dette kan medføre at udbetalinger over denne grænse kan tage op til 3-5 dage. Ekstra Bladet Spil forbeholder sig retten til også at udføre yderligere kontrolprocedurer i tilfælde af mindre udbetalinger efter eget skøn. Alle gevinster vil være til rådighed på spillerens Ekstra Bladet Spil konto.

Det maksimale samlede beløb, der kan udbetales til en spiller per dag, defineret som en 24-timers periode mellem tiderne 00.00 og 23.59, fra Ekstra Bladet Spil er 250.000 kr. Spilleren accepterer, at Ekstra Bladet Spil ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle anmodninger om udbetalinger over denne grænse indenfor hver 24-timers periode. Med forbehold for ovenstående, kan Ekstra Bladet Spil efter eget skøn vælge at udbetale større beløb og gevinster til en spiller.

Udbetaling kan alene ske med et minimum på kr. 100,00.

 

Maksimal indbetaling per dag

Indbetalinger vil kun blive accepteret via en af de efterfølgende metoder, der følger herefter:

Kredit/debit betalingskort: Ekstra Bladet Spil accepterer Visa og MasterCard. Transaktionen behandles hurtigt, og hvis den godkendes, bliver spiller kontoen krediteret med det samme.

Det er kun nødvendigt at indtaste spillers betalingskort / kreditkort oplysninger én gang. Herefter vil oplysningerne vedrørende spillers betalingskort / kreditkort kun blive brugt, når spiller foretager en indbetaling eller udbetaling, og disse overføres af en af de førende e-handel betalingsvirksomheder, der har sikre krypterede forbindelser mellem sig selv og alle de førende banker. Spiller kan sætte en absolut grænse på deres samlede indbetalinger pr. dag gennem ’Min Konto’ sektionen når spiller er logget ind via NemID. Hvis denne grænse overskrides vil det resultere i suspension af indbetalingsfunktionen for spillerens konto indtil den følgende dag. Hvis Ekstra Bladet Spil modtager en anmodning om ændring af indbetaling grænse til kontoen i modsætning til de satte indbetalingsgrænser kan dette ændres efter 24 timer.

Ekstra Bladet Spil er ikke ansvarlige for regelmæssigt at overvåge spillerens indbetalingsgrænser, disse grænser sættes af spiller selv og træder derefter i kraft. Ekstra Bladet Spil overvåger spillerens samlede indskud en gang per uge hvis en spiller fastsætter en indbetalingsgrænse. En anmodning om ophævelse, eller en højere, indbetalingsgrænse kan foretages gennem ’Min Konto’ på Ekstra Bladet Spil når spilleren er logget ind. Dette kan også gøres via e-mail til support@ekstrabladetspil.dk og denne skal specifikt anerkendes af kundeservice afdelingen via e-mail til kunden. Kunden anerkender, at Ekstra Bladet Spil ikke er ansvarlig for refundering eller tilbagebetaling af eventuelle samlede indskud foretaget af spilleren i modstrid med dennes ønskede indbetalingsgrænse, hvis dette er opnået ved at omgå systemet.

 

Opbevaring og behandling af personlige oplysninger

De oplysninger, spiller afgiver til Ekstra Bladet Spil, er nødvendige for oprettelsen af spillers spillekonto, etablering og gennemførelse af spil, for betaling samt for overførsel af gevinster.

Ekstra Bladet Spil er forpligtet til at behandle de oplysninger, som spiller afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder oplysninger om de valgte produkter. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejdere i Ekstra Bladet Spil og Ekstra Bladet A/S.

Personoplysninger vil med nedenstående undtagelser alene blive behandlet af Ekstra Bladet Spil i relation til kundeforholdet mellem spiller og Ekstra Bladet Spil. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra spiller.

Ekstra Bladet Spil opbevarer spillers data i minimum 5 år efter ophør af spillers spillekonto.

De oplysninger, Ekstra Bladet Spil har registreret om spiller, vil være tilgængelige for spiller. Henvendelse herom skal ske til vores Kundeservice.

 

Systemfejl

I tilfælde af uforudsete systemfejl i software eller hardware, som benyttes til at opererer hjemmesiden, vil Ekstra Bladet Spil øjeblikkeligt forsøge at løse problemet. I de tilfælde hvor sådanne problemer har indflydelse på at et spil bliver afbrudt, på en sådan måde, at det ikke kan genstartes fra præcis samme sted uden at det forvolder skade på spiller eller andre spillere, vil Ekstra Bladet Spil afsøge alle muligheder for at behandle spiller på en fair måde. Dette kan inkludere at genindføre balancen på spillers konto og vende tilbage til stedet efter afslutningen af det sidste spil skete umiddelbart før problemet opstod.

Ekstra Bladet Spil kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab opstået som følge af en systemfejl.

 

Gratis Bingo

Hvis 2 eller flere spillere vinder den samme præmie på samme tid, vil den blive delt ligeligt mellem antallet af vindere (F.eks. 2 spillere vinder samlet præmie på 5 kr., vil hver spiller modtage 2,5 kr. hver).
En spiller kan vælge at udbetale gevinster genereret på gratis bingospil, hvis beløbet overstiger minimumsbeløb for udbetaling beskrevet i 'Ind- og Udbetalinger'.

 

Uafsluttede spil

Hvis dit spil bliver afbrudt midt i spillet og spiller spiller for rigtige penge, så vil al spilinformation og alle placerede indsatser blive gemt, indtil spiller åbner spillet igen. Spiller kan derfor fortsætte spillet derfra, hvor spiller blev afbrudt. Spil som ikke er afsluttede vil forblive uafsluttede under Uafsluttede spil i "Min Konto" sektionen i 90 dage, hvorefter spillet annulleres og indsatsen gives til velgørenhed. Hvis der er opstået en fejl i spillet annulleres og tilbageføres alle indsatser og spil.

 

Lukning og spærring af konto

Spiller kan lukke spillekontoen når som helst, og Ekstra Bladet Spil refunderer da hurtigst muligt alle penge fra spillekontoen, dog senest fem arbejdsdage efter lukningen af spillekontoen. Hvis spiller vil lukke spillekontoen, skal spiller først annullere eventuelle indsatser, som spiller har gjort.

Hvis spillekonto bliver suspenderet eller spiller frivilligt vælger at lukke den, vil pengene på spiller konto blive refunderet snarest muligt, dog ikke senere end 5 hverdage efter at kontoen er blevet lukket.

Tilbagebetalingsmetoden vælges efter Ekstra Bladet Spils skøn

En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spiller har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin spillekonto eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for Ekstra Bladet Spil. Ekstra Bladet Spil kan endvidere spærre spillers spillekonto, såfremt spillers spillemønster - efter Ekstra Bladet Spil vurdering - har karakter af spilafhængighed. Så vidt muligt orienteres spiller på forhånd om en spærring.

Ekstra Bladet Spil kan endvidere uden forudgående meddelelse foretage en spærring af spillers spillekonto, såfremt Ekstra Bladet Spil finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

Spærringen af spillers spillekonto vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede.

Ekstra Bladet Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

Ekstra Bladet Spil kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår for spil til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene, spillekontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er ene og alene Ekstra Bladet Spil, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særligt gældende vilkår.

Ekstra Bladet Spil kan i øvrigt opsige en spiller med 1 måneds varsel.

Såfremt Spiller har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen, eller såfremt Spiller ikke på Ekstra Bladet Spils opfordring inden 30 dage har fremsendt fornøden dokumentation for oplysningernes rigtighed, betragtes dette som misligholdelse af nærværende betingelser og vilkår, og Ekstra Bladet Spil er som følge heraf berettiget til at lukke Spillers spillekonto. Reglen omfatter også tilfælde, hvor Spiller foretager transaktioner på vegne af andre eller for andres midler.

Ved Ekstra Bladet Spils lukning af spillekontoen tilbageføres alene resterende indeståender på spillekontoen. Tilbageføringen sker inden 5 hverdage efter lukningen af kontoen til den bankkonto, hvorfra midlerne hidrører. Eventuelle vundne gevinster tilfalder Ekstra Bladet Spil.

Hvis eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før kontoen lukkes, vil eventuelle indsatser være tabt at spilleren.

 

Gebyr på inaktiv konto

Hvis spiller undlader at benytte sin spillekonto på Ekstra Bladet Spil i en sammenhængende periode på 12 måneder, vil kontoen blive anset som ’inaktiv’. Sådanne konti kan opkræves et inaktivitetsgebyr på 40,00 kr. eller 5% af saldoen på den dato, hvor kontoen bliver inaktiv (den største værdi af de to fratrækkes). Herefter fratrækkes et lignende beløb den 1. i hver følgende måned, hvor kontoen forbliver inaktiv. Gebyret bliver fratrukket hver måned indtil saldoen enten står i 0,00 kr. eller kontoen bliver genaktiveret ved, at der igen spilles via spillekontoen.

I tilfælde af at Ekstra Bladet Spil har suspenderet en Spillekonto afhænger en eventuel tilbagebetaling af midler fra Spillekontoen af den enkelte sag. Hvis der er tale om mulig svig vil saldoen fastfryses på spillekontoen mens dette undersøges. I tilfælde af svig tilbagebetales saldoen ikke. I tilfælde hvor der ikke er svig tilbagebetales saldo jævnfør sektionen om "Ophør af spillekonto" som kan findes nedenfor.

 

Spilafhængighed

Spiller er via disse Betingelser og vilkår blevet oplyst om mulighederne for at kontrollere og begrænse sit spilforbrug for eksempel i forbindelse med spilafhængighed eller mistanke herom.

ROFUS er statens Register Over Frivilligt Udelukkede spillere. Ved en midlertidig eller permanent udelukkelse får spiller endvidere mulighed for at blive registreret i Spillemyndighedens register ROFUS, hvilket betyder, at spiller blokeres og udelukkes fra alle websteder udbudt af autoriserede operatører i Danmark (herunder alle Ekstra Bladet Spils mærker) i den relevante udelukkelsesperiode. Yderligere oplysninger om det nationale register får spiller ved at følge nedenstående link: www.rofusweb.spillemyndigheden.dk

Udelukkelse / cool-off: Spiller kan til enhver tid efter eget skøn vælge at udelukke spiller selv fra at spille et spil på webstedet ved at gå til Min Konto. En sådan udelukkelse kan være enten permanent eller midlertidig. I udelukkelsesperioden kan spiller ikke åbne eller benytte spillekontoen. Ved en permanent udelukkelse lukkes spillekontoen, og tilmeldingen ophører. Spiller kan ikke tilmelde sig som kunde hos Ekstra Bladet Spil igen før 1 (et) år efter lukning af spillekontoen. Spiller kan også kontakte kundeservice for udelukkelse. 

Mulige spørgsmål spiller kan stille sig selv ved mistanke om spilafhængighed er tilgængelige på Ekstra Bladet Spil under punktet Ansvarligt Spil.

 

Beløbsgrænser og forventet forbrug

Der gælder for spil via Ekstra Bladet Spil følgende generelle beløbsgrænser:

Spiller kan på ”Min Konto” sætte Maks. overførsel fra bankkonto til spillekonto per dag. Ekstra Bladet Spil anbefaler, at spiller sætter denne grænse når spiller registrerer sig, for at kontrollere dit forbrug.

Fastsatte beløbsgrænser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af Ekstra Bladet Spil.

Desuden har spiller mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til spillekonto.

Alle overførselsgrænser kan – inden for den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spiller. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.

På trods af ovenstående kan Ekstra Bladet Spil til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt Ekstra Bladet Spil vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager.

Før spiller spiller spil fra Ekstra Bladet Spil, skal spiller i henhold til spillelovgivningen angive dit forventede spilleomfang.

 

Kampagnevilkår

Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, som er tilgængelige på Ekstra Bladet Spil. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige angivne vilkår for bonus.

I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der har forrang.

Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere' eller et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må spiller ikke tidligere have åbnet og foretaget et indskud på en spillekonto i Ekstra Bladet Spil. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

Identiteten af enhver spiller, som deltager i en kampagne, bestemmes ud fra alle eller ethvert af følgende kriterier: navn, adresse, CPR-nr., e-mail adresse, IP-adresse eller betalingskort. Ekstra Bladet Spil forbeholder sig ret til at anmode om yderligere oplysninger som en forudsætning for deltagelse i kampagner.

Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i vilkår for bonus, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

Hvis en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter Ekstra Bladet Spil-koncernens rimelige vurdering kan være skadelig for koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder Ekstra Bladet Spil sig ret til at diskvalificere spiller samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillers spillekonto eller bonus-konto.

Medmindre de relevante særlige kampagnevilkår angiver, at der er mulighed for deltagelse i en kampagne uden at foretage en indsats i et spil, sker deltagelse i alle kampagner på betingelse af, at spiller har foretaget det angivne minimumsindskud.

Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre Ekstra Bladet Spil vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. Ekstra Bladet Spil forbeholder sig ret til når som helst at udskifte enhver præmie med en eller flere præmier af lignende værdi. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør Ekstra Bladet Spil alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis Ekstra Bladet Spil ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen inden for 30 dage, efter at præmien er vundet, forbeholder Ekstra Bladet Spil sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

Spillere kan maksimum vinde 5.000 kr. på en kampagne med gratis chancer. Skulle en spiller vinde mere end 5.000 kr., vil differencen blive udregnet og frataget fra spillers spillekonto.

Ekstra Bladet Spil har intet ansvar i forhold til eventuel betaling af skat i forhold til en vunden præmie.

Ekstra Bladet Spil kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, f.eks. på grund af tekniske problemer eller omstændigheder uden for Ekstra Bladet Spil’s kontrol.

Ekstra Bladet Spil forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller opsige enhver kampagne med eller uden varsel og uanset grund.

 

Free Spins

Hvis spiller har fået tilbudt Free Spins, skal spiller blot logge ind og åbne det pågældende spil, herefter vil spillere Free Spins starte automatisk.

Hvis spiller har modtaget en bonuskode, skal spiller logge ind og bruge bonuskoden i feltet under ”Min Konto” for at modtage spillere Free Spin. Spillere Free Spins starter herefter automatisk, når spiller logger ind på spiller spillekonto og åbner det pågældende spil.

Spiller skal bruge Free Spins indenfor den udløbsdato, spiller har modtaget sammen med tilbuddet.

Det maksimale beløb der kan vindes på Free Spins er 5.000 kr. Spillers gevinst fra Free Spins er underlagt et 35 gange gennemspilskrav.

Tilbud om Free Spins er kun gældende for modtageren af det nyhedsbrev / email, hvori tilbuddet er beskrevet.

Fra det øjeblik spiller modtager eventuelle free spins, har spiller 7 dage til at bruge dem – herefter forsvinder de.

 

Indbetalingsbonus

Spillers eventuelle indbetalingsbonus er underlagt et 35 gange gennemspilskrav, før den kan hæves. For at modtage en indbetalingsbonus skal den angivne bonuskode i nyhedsbrevet eller mailen benyttes ved en overførsel inden udløbsdatoen som anført sammen med tilbuddet.

Tilbud om indbetalingsbonus er kun gældende for modtageren af det nyhedsbrev / email, hvori tilbuddet er beskrevet.

 

Bonus

For bonus i relation til alle spil gælder følgende:

Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en spillekonto og kun i forbindelse med spil købt via spillekontoen. Ekstra Bladet Spil forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus af gangen. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

Der er tilknyttet gennemspilskrav til alle bonusser. De gennemspilskrav, som er tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af de særlige vilkår for den pågældende bonus, som spiller skal acceptere, førend bonussen tildeles. Hvis gennemspilskravet for en bonus ikke er opfyldt inden for den i de særlige vilkår angivne periode, bortfalder bonussen. Dette gælder dog ikke deludbetalinger af bonusbeløb, hvor allerede frigivne bonusbeløb ikke bortfalder.

Ekstra Bladet Spil kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde gennemspilskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.

Hvis en spiller ifølge Ekstra Bladet Spil har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil Ekstra Bladet Spil trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillers spillekonto/ bonuskonto. Såfremt der ikke er dækning for beløbet på spillers spillekonto, er Ekstra Bladet Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillers overførsel af penge til spillekontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spillekontoen. Endvidere forbeholder Ekstra Bladet Spil sig ret til at udelukke spiller fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

Vi forbeholder os retten til at tilbageholde enhver udbetaling og/eller konfiskere alle gevinster og bonusser for uregelmæssigt spil. Formuleringen "Uregelmæssigt spil" kan omfatte, men er ikke helt begrænset til en eller flere af følgende typer af spil: lav margen indsatser, lige væddemål, nul risiko indsatser eller hedgebetting, betragtes som uregelmæssigt spil, når det gøres med vilje for at udnytte bonusser. Ud over dette, anses følgende som uregelmæssige spillemønstre:

1. Risikofrie spil på hvilke som helst spil/automater tæller ikke med i gennemspilskravet og vil betragtes som uregelmæssigt spil. Eksempler på risikofrie spil kan f.eks. være at satse det samme på både rød og sort i Roulette eller at satse på både spiller og dealer i baccarat. Spillere der vurderes at have spillet lav-risiko spil risikerer at få deres bonusser, penge gevinster eller andre afledte gevinster konfiskeret.

2. Forøgelse af saldoen, for derefter at ændre spillemønster væsentligt (indsats, spiltype, væddemål struktur, etc.) for at fuldføre omsætningskravet for bonussen.

3. Brug af ethvert bettingsystem, eller placere lige penge væddemål på Baccarat og Roulette.

4. Lave store indsatser, der fører til en betydelig gevinst, efterfulgt af et fald i indsatsstørrelse lig med eller større end 75% af den tidligere gennemsnitlige indsatsstørrelse for at fuldføre omsætningskravet for bonussen.

5. Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres spilkonti, f.eks. samme navn, husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.

6. Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere

7. Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud

Hvis Spiller, efter Ekstra Bladet Casinos vurdering, har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, herunder forsøgt at omgå gennemspilskravet for den pågældende bonus, har Ekstra Bladet Casino ret til at trække tilbuddet tilbage samt ret til at tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser og relaterede gevinster fra Spillers Spilkonto og Bonuskonto. Såfremt der ikke er dækning for beløbet på Spillers Spilkonto eller Bonuskonto, er Ekstra Bladet Casino ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved Spillers indbetaling af penge til Spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på Spilkontoen. Endvidere forbeholder Ekstra Bladet Casino sig ret til at udelukke Spiller fra at modtage bonustilbud i fremtiden samt at udelukke Spiller fra spil hos Ekstra Bladet Casino.

Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

Når spiller aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på spillekontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt det i de særlige vilkår angivne gennemspilskrav ikke opfyldes inden for den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra spillekontoen.

Spiller har som spiller, en frist på 60 dage fra den dag spiller modtager en bonus til at opfylde de nødvendige omsætningskrav. Alle bonus fryses inde, hvis de ikke anvendes inden 60 dage efter, at de er udstedt.

Bonusser kan spilles igennem på udvalgte spil og spillene bidrager forskelligt til gennemspilskravet. Spiller kan læse mere her.

 

Spil fra udlandet

Ekstra Bladet Spil’s spillicens gælder udelukkende i Danmark, Grønland og Færøerne. Spil via Ekstra Bladet Spil under ophold i udlandet kan være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning, og Ekstra Bladet Spil har intet ansvar i denne henseende.

 

Fortrydelsesret

Der gælder for køb af spil foretaget via www.Ekstra Bladet Spil ingen fortrydelsesret. Købte spil kan derfor ikke annulleres.

 

Klager

Kundehenvendelser og klager vedrørende Ekstra Bladet Spil skal rettes til Ekstra Bladet Spil Kundeservice på support@ekstrabladetspil.dk eller ringe på 70 21 03 13. Personlig henvendelse er ikke mulig.

 

Andre vilkår

Ekstra Bladet Spil er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra Ekstra Bladet Spil’s systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres.

Disse betingelser reguleres af den Danske Spillelovgivning, og spiller er i disse forhold uigenkaldeligt underlagt betingelserne.