Bonus vilkår

Bonus

For bonus i relation til alle spil gælder følgende:

Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en spillekonto og kun i forbindelse med spil købt via spillekontoen. Ekstra Bladet Spil forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus af gangen. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

Der er tilknyttet gennemspilskrav til alle bonusser. De gennemspilskrav, som er tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af de særlige vilkår for den pågældende bonus, som spiller skal acceptere, førend bonussen tildeles. Hvis gennemspilskravet for en bonus ikke er opfyldt inden for den i de særlige vilkår angivne periode, bortfalder bonussen. Dette gælder dog ikke deludbetalinger af bonusbeløb, hvor allerede frigivne bonusbeløb ikke bortfalder.
Bemærk: Hvis bonussen indløses via en indbetaling, så overføres både indbetaling og bonus til kontosaldoen som bonus-kroner.

Ekstra Bladet Spil kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde gennemspilskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.

Hvis en spiller ifølge Ekstra Bladet Spil har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil Ekstra Bladet Spil trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillers spillekonto/ bonuskonto. Såfremt der ikke er dækning for beløbet på spillers spillekonto, er Ekstra Bladet Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillers overførsel af penge til spillekontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spillekontoen. Endvidere forbeholder Ekstra Bladet Spil sig ret til at udelukke spiller fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

  • Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres spilkonti, f.eks. samme navn, husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.
  • Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere
  • Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud

Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

Når spiller aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på spillekontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt det i de særlige vilkår angivne gennemspilskrav ikke opfyldes inden for den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra spillekontoen.

Spiller har som spiller, en frist på 60 dage fra den dag spiller modtager en bonus til at opfylde de nødvendige omsætningskrav. Alle bonus fryses inde, hvis de ikke anvendes inden 60 dage efter, at de er udstedt.

Bonusser kan spilles igennem på udvalgte spil og spillene bidrager forskelligt til gennemspilskravet. Spiller kan læse mere her.